antraste

ESFIVP

Kuriame Lietuvos ateitį

ES PROJEKTAI

UAB „Netmark“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Siekdama išlaikyti lyderio poziciją konkurencinėje rinkoje, gerinti gaminamos produkcijos kokybę bei būti patrauklia darbuotojams, UAB „Netmark“ įgyvendina 36 mėnesių trukmės darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą.

2018 m. lapkričio 14 d. prasidėjęs projektas pavadinimu „UAB „Netmark“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ siekia stiprinti darbuotojų specializuotas žinias ir įgūdžius, kelti turimą kvalifikaciją, supažindinti su naujais taikomais metodais gamyboje ar įstatymų bazės atnaujinimu. Atsižvelgiant į tai, kad plečiantis įmonės veiklai, vystantis technologijoms bei inovacijoms, išauga poreikis įmonės darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją bei atnaujinti turimas žinias, vykdomo projekto veiklų įgyvendinimo metu bus apmokyti gamybos specialistai, meistrai, finansų, personalo teisės specialistai.

Projekto vykdymo metu planuojama apmokyti 107 darbuotojus, suformuojant jiems naujus įgūdžius, padėsiančius operatyviau atlikti darbo funkcijas bei garantuoti aukštesnę gaminamos produkcijos kokybę. Organizuojami mokymai orientuoti būtent į gamybos procesus, praktinių situacijų sprendimą darbo vietoje ir yra tiesiogiai susiję su kasdienėmis darbo funkcijomis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2021 m. lapkričio mėnuo.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.

Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Netmark“

Projekto metu bus įsigyjami 2 įrangos komplektai:

  1. Automatizuota virvių impregnavimo, tempimo ir kaitinimo linija leis gaminti tikslaus ilgio, lengvas sintetinio puošto virves, kurios turi didelę paklausą rinkoje ir yra aukštos pridėtinės vertės produktas.
  2. Technologinės įrangos monitoringo sistema, operatyvaus gamybos valdymo sistema, kuri leis realiu laiku gauti duomenis apie staklių veikimą, sustojimą, taip pat sustojimo priežastis.

Projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0060.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projekto vertė – 331.000 EUR

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo.

Projekto vykdytojas – UAB „Netmark“.

Technologinių sprendimų diegimas, siekiant efektyviau valdyti išteklius ir didinti veiklos produktyvumą

UAB „Netmark“, siekdama prisidėti prie taršos mažinimo, racionalaus gamtos išteklių panaudojimo, nusprendė įgyvendinti projektą „Technologinių sprendimų diegimas, siekiant efektyviau valdyti išteklius ir didinti veiklos produktyvumą“, kurio tikslas diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Projekto dėka bus modernizuojami įmonės gamybiniai procesai. Siekdama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai UAB „Netmark“ gaminami tinklai bus aplinkai „draugiški“ produktai, nes šių tinklų nereikės apdoroti priemonėmis, mažinančiomis tinklų užterštumą. Tinklas bus lygus, slidus ir tamprus, todėl ant tinklo bus labai neparanku veistis augmenijai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 279 288,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2021 m. vasario 26 d.

poraste