antraste

ESFIVP

Kuriame Lietuvos ateitį

EN English

KOKYBĖS POLITIKA

Misija

Gaminame kokybiškus žvejybos pramonėje ir žuvų ūkiuose naudojamus gaminius ir tiekiame juos sutartu laiku į bet kurią pasaulio vietą.

Vizija

Išplėsti gaminamų virvių asortimentą išnaudojant turimų virvių pynimo mašinų galimybes ir pradedant gaminti virves (stropus), skirtas laivybos pramone, išlyginti gamybą ir padidinti gamybinius pajėgumus, didinti įmonės pelningumą.

Vertybės

Atsakomybė

Kokybė

Geras psichologinis klimatas

Rūpestis komandos nariais

Inovatyvumas

Kiekvienas UAB „Netmark“ vadovas įsipareigoja, kad visi pavaldiniai suprastų savo darbo svarbą, organizacines vertybes bei valdymo sistemos veikimo principus, visi pavaldiniai suprastų išorinių ir vidinių klientų reikalavimus, būtų užtikrinti veiklos koordinavimo ir informaciniai ryšiai tarp visų organizacijos darbuotojų.

UAB „Netmark“ direktorius įsipareigoja laikytis visų įmonei taikytinų reikalavimų, atsako už kokybės valdymo sistemos efektyvumą, kokybės valdymo sistemos integravimą į organizacijos strategiją ir tikslus, efektyvaus kokybės valdymo svarbos iškomunikavimą organizacijoje, organizacijos atstovavimą ir informacijos pateikimą suinteresuotosioms šalims, užtikrina, kad kokybės valdymo sistema pasiektų suplanuotus rezultatus, skatina procesų tobulinimą.

Vertybių pasiekimas užtikrinamas nustatant ir įgyvendinant Tikslus. Vertybės peržiūrimos ir atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per metus. UAB „Netmark“ vadovas užtikrina vertybių atnaujinimą ir išskleidimą organizacijos viduje.

poraste